Expanze společnosti Fluiconnecto na Středním východě

Společnost Fluiconnecto pokračuje v rozšiřování své působnosti na Středním východě zřízením provozů v Ománu a SAE, čímž znovu potvrzuje svůj dlouhodobý závazek vůči tomuto regionu.

První slavnost se konala 6. dubna v OMÁNU, kde výkonný ředitel skupiny Manuli Rubber Industries Group, p. Dardanio Manuli, oficiálně zahájil provoz nového Hydroshopu v Maskatu určeného zajištění ománského trhu. O dva týdny později, 22. dubna, následovalo zahájení provozu přímo v Abu Dhabi (SAE). 

P. Matteo Marchisio, výkonný ředitel Fluiconnecto, oficiálně zahájil přímý provoz v Abu Dhabi. Společnost Fluiconnecto je připravena dodávat klíčové položky a poskytovat technickou podporu zákazníkům tohoto regionu prostřednictvím nového Hydroshopu.

Expanze na Střední východ umožní společnosti Fluiconnecto podporovat své zákazníky ve všech odvětvích, včetně stavebnictví, loďařství a těžařství.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným a poblahopřáli místnímu týmu za dobře odvedenou práci. Zejména pak panu M. Irfanovi, výkonnému řediteli Fluiconnecto pro Střední východ a partnerovi společného podniku, jako klíčovému prvku úspěchu společnosti Fluiconnecto v rámci zemí GCC.