Fluiconnecto dodává hydraulické hadicové soustavy předním světovým elektrárnám využívajícím energii mořských vln

Fluiconnecto dodává hydraulické hadicové soustavy předním světovým elektrárnám využívajícím energii mořských vln.

Právě u břehů západní Austrálie, blízko Perthu, byla do australské rozvodné sítě připojena první elektrárna využívající energii mořských vln na světě. Technologie těchto elektráren přeměňuje sílu mořských vln na obnovitelnou energii a sladkou vodu. Po více než deseti letech testování a demonstrací mohl zákazník společnosti Fluiconnecto uvést do chodu elektrárnu mořských vln a společnost tak byla první na světě, která začala využívat tuto technologii, a která začala dodávat elektřinu produkovanou mořskými vlnami do místní rozvodné sítě.

Zařízení pracuje s ponořenými bójemi, ukotvenými na mořském dně pomocí hydraulického tlumiče připojeného k čerpadlu. Mořské vlny pohybují bójemi, čímž uvádějí do chodu čerpadlo, které pak dodává stlačenou vodu na pevninu, kde je přivedena do generátoru. V generátoru se pak tvoří elektrická energie.

S radostí oznamujeme, že společnost Fluiconnecto dodala 3” hydraulické hadice, které tvoří součást podmořského připojení hydraulického tlumiče. Hadice Manuli Diamondspir jsou vybavené speciálními nerezovými spojkami a mají extrémně odolný povrch, který je ideální pro podmořské aplikace. Vynikající odolnost hadic Manuli Diamondspir proti tlaku oleje uvnitř hadice a zároveň proti vnějšímu tlaku okolní vody z nich činí cennou součást celého systému. K ještě vyšší mechanické ochraně hadic se používají přídavné oplety.

Vynikající odolnost proti tlaku oleje uvnitř hadice i vnějšímu tlaku okolní vody činí z hadic Manuli Diamondspir cennou součást celého systému.

Vzhledem k tomu, že energie z obnovitelných zdrojů je horkým tématem nejen pro ekology, informace o tomto úspěchu se rychle rozšířila po celém světě. Elektrárna bude dodávat čistou energii a odsolenou vodu do největší australské námořní základny. Očekáváme, že si toto zařízení najde cestu i do dalších míst, čímž budou eliminovány škodlivé emise a čistá energie z obnovitelného zdroje bude dostupná širším masám.

Manuli Fluiconnecto Australia operuje 5 plně vlastněnými Hydroshopy, mobilními servisními dílnami a řadou SOS servisních vozidel, které poskytují zákazníkům různých průmyslových odvětví širokou škálu produktů a služeb. Na rozdíl od energie mořských vln se společnost Fluiconnecto Australia specializuje na některé z těch nejnáročnějších hydraulických aplikací z oborů loďařství, těžařství & hornictví, kde je největším zájmem bezpečnost obsluhy a otázka životního prostředí. Proto jsou v těchto aplikacích vyžadovány produkty a služby té nejvyšší kvality.

Fluiconnecto vyhovuje těmto náročným požadavkům a dodává specializovanou řadu vysoce výkonných produktů, které splňují a dokonce převyšují platné mezinárodní normy a specifikace.

Fluiconnecto také poskytuje celou řadu specializovaných inženýrských služeb, jako je montáž hydraulických a průmyslových rozvodů, proplachování horkým olejem, filtrace, správa hadic, IMR služby včetně obnovení certifikace hadic a testování.