Fluiconnecto Nizozemí provádí úspěšnou generální opravu zdvihací soupravy Seafox’ s novými hadicovými soustavami

Certifikovaní kontroloři provádějí servis námořní i pevninské samozdvižné jednotky.

V rámci prvního stupně generální opravy SOS certifikovaní servisní technici společnosti Fluiconnecto zkontrolovali zařízení Seafox 2 (jednu ze samozdvižných jednotek zařízení Seafox), umístěné v Severním moři.

Prováděný servis zahrnoval pečlivou kontrolu zařízení přímo na místě. Certifikovaní inspektoři Fluiconnecto Nizozemí shromáždili klíčové informace a provedli posouzení stavu hadicových soustav. Během tohoto procesu byla shromážděna příslušná data a byl vyhodnocen stav a výkonnost. Zároveň byla provedena identifikace a označení veškerých hadicových soustav.

Podle těchto nashromážděných informací byla zadána výroba nových hadicových soustav, včetně procesu testování a certifikace.

Tyto práce probíhaly na třech pracovištích Fluiconnecto v Nizozemí.

Několik měsíců po první návštěvě pokračoval servis na pevninském zázemí v přístavu Rotterdam. Tentokrát servis zahrnoval výměnu všech hadicových soustav ze dvou jeřábů, čtyř zdvihacích zařízení a z prostoru hydrauliky. Intenzivní práce prováděli čtyři certifikovaní inspektoři po dobu čtyř a půl týdne.

Po dokončení servisu FLC Nizozemí byly úspěšně renovovány hydraulické hadicové soustavy zařízení Seafox a zdvihací souprava byla opět připravena k provozu.