Fluiconnecto Při Manuli Získává ISO Certifikaci V Západní Austrálii

Společnost Fluiconnecto při Manuli (“Fluiconnecto” nebo “společnost”) s potěšením oznamuje, že byla úspěšná v získání certifikace ISO 9001: 2008, certifikace kvality systému řízení v Západní Austrálii.

Tento certifikát se vztahuje na výrobu a distribuci soustav pro transport kapalin a komponentů pro průmysl těžby a zpracování ropy, zemního plynu, minerálů a dalších zdrojů.

Pan Alan Wood, jednatel společnosti Fluiconnecto - Australia k tomu poznamenal,

“Úsilí o dosažení tohoto certifikátu bylo poháněno naším neochvějným závazkem vybudovat důvěryhodné partnerství s australským sektorem pro dobývání zdrojů a určuje nám pozici konkurenční síly ve výrobě a distribuci globálních hydraulických komponentů. Od svého vstupu na australský trh jsme přijali systematický přístup k řízení kvality a jsem rád, že naše konzistentní snaha o inovace, která vedla k poskytování těch nejlepších produktů, kvality a služeb, je nyní stvrzena certifikací ISO 9001: 2008.”

ISO 9001 je mezinárodní norma, která obsahuje směrnice pro systém řízení kvality organizace a je součástí skupiny norem vydaných Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO). Získáním registrace ISO 9001: 2008 se společnost Fluiconnecto Australia zavazuje, že bude dodržovat osm zásad řízení kvality včetně:

  • Zaměření na zákazníka
  • Vedení
  • Zapojení pracovníků
  • Systémového přístupu k řízení
  • Neustálého zlepšování
  • Věcného přístupu k rozhodování
  • Vzájemně prospěšných dodavatelských vztahů

Společnost Fluiconnecto, která je přítomna v 25 zemích, je celosvětovým lídrem na trhu s hydraulickým spojovacím materiálem pro koncové uživatele. V Austrálii se společnost zaměřuje na hornictví, přepravní průmysl, průmysl těžby ropy a zemního plynu a na stavební průmysl, a poskytuje řadu nezbytných hydraulických hadic, armatur a dalšího spojovacího materiálu prostřednictvím pěti strategicky umístěných Hydroshopů, mobilních dílen a SOS servisních vozů.

“ISO certifikace je pro mnohé z našich klíčových subjektů nesmírně důležitá a je považována za minimální standard kvality pro zadávání významných kontraktů. V průběhu letošního roku má společnost v úmyslu zažádat o certifikaci pro svá servisní místa ve státech Nový Jižní Wales, Victoria a Queensland”,  uvedl Wood.

Pro více informací navštivte webové stránky www.fluiconnecto.com/au

 

Informace o Manuli Rubber Industries

Manuli Rubber Industries (MRI), založená roku 1935, je nadnárodní korporací se dvěma oddělenými organizacemi:

  • Manuli Hydraulics, zaměřená na dosahování vynikajících výsledků v designu, výrobě a prodeji zařízení a pryžových/kovových komponentů pro transport kapalin pro vysokotlakou hydrauliku a pro aplikace loďařství a naftařství.
  • Fluiconnecto při Manuli, se specializuje na dosahování vynikajících výsledků v poskytování služeb koncovým uživatelům všech odvětví s vysoce kvalitními hydraulickými komponenty a technickými službami.

MRI se zavazuje poskytovat udržitelnou kvalitu svým zainteresovaným stranám, a to díky výjimečnosti v inovacích, kvalitě a službách.