Manuli Fluiconnecto Holding Oznamuje Novou Akvizici: Hyspec Mining Services Group

(Perth, Západní Austrálie, 30. listopadu, 2012) Fluiconnecto při Manuli, divize Manuli Rubber Industries (MRI), oznamuje akvizici 51% akcií společnosti Hyspec Mining Services Group s provozy v sedmi subsaharských zemích Afriky a s hlavním sídlem v Austrálii.

Toto nové partnerství se zakládá na 16 letech vztahu s jediným dodavatelem a tvoří model poskytování služeb využitelný i v budoucnosti, který spojuje ty nejlepší produkty, pracovníky a globální distribuční sítě.

Skupina Hyspec Mining Services Group s plánovaným objemem prodeje 35,000,000 USD v roce 2012 se zaměřuje na poskytování náhradních dílů pro hydrauliku a servisního zařízení pro obor hornictví a průzkumu po celé Africe.

Hyspec disponuje velkým prodejním a logistickým centrem v Perthu v Západní Austrálii s provozními centrálními sklady ve státech Ghana, Guinea, Mali, Sierra Leone, Burkina Faso, Tanzanie a Zambie, kde provozuje více než 50 plně vlastněných servisních míst v důlních pracovištích.

Hyspec má ve svém oboru vedoucí postavení na trhu a je nedílným partnerem důlních společností a jejich dodavatelů, který pomáhá svým zákazníkům snižovat prostoje důlních zařízení. Jako člen sítě Fluiconnecto přibližuje Hyspec své zákazníky výrobci mnohem více, než kterýkoliv jiný dodavatel, čímž umožňuje rychlejší přesun zboží, zajišťuje kontinuitu dodávek a poskytuje skutečně globální logistická řešení.

Tento vztah také umožňuje zákazníkům firmy Hyspec přímý přístup k vysoce kvalifikovaným technikům a inženýrům Manuli, kteří operují z pěti globálních Inovačních středisek zaměřujících se na neustálý vývoj nových technologií a na integrovaná řešení pro důlní pracoviště.

Fluiconnecto při Manuli, je přední světovou servisní organizací zaměřující se na spojovací materiál pro hydrauliku, která poskytuje produkty a znalosti aplikací, jakož i službu údržby pro všechny tržní segmenty prostřednictvím globální sítě přizpůsobené místním podmínkám.

Po této akvizici společnost Fluiconnecto při Manuli, která je již v této době jedničkou v údržbových službách v Jižní Africe a v Botswaně, posiluje svou pozici předního poskytovatele služeb v hornickém průmyslu po celém africkém kontinentě. Po začlenění firmy Hyspec operuje společnost Fluiconnecto při Manuli Group sítí více než 200 plně vlastněných Hydroshopů v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Jižní Americe a v regionu Asie a Tichomoří.

Pro více informací navštivte webové stránky společnosti Manuli Rubber Industries www.manulirubber.com, Fluiconnecto při Manuli www.fluiconnecto.com a Hyspec www.hyspec.net.