MRI Oznamuje Akvizici Jihoafrické Společnosti Powerforce Hydraulics Witbank (Pty) Ltd A Otevírá Novou Pobočku V Jižní Africe

Milano, 7. března 2008 - Manuli Rubber Industries oznamuje akvizici celého kapitálu Powerforce Hydraulics Witbank (Pty) Ltd, soukromé společnosti se sídlem ve městě Witbank, provincie Mpumalunga, a otevření nové pobočky v Johannesburgu pod názvem Manuli Fluiconnecto (Pty) Ltd.

Powerforce je přední servisní společnost se zaměřením na hydrauliku, která prostřednictvím svého plně vybaveného střediska Witbank poskytuje nejmodernější služby v hornictví a v dalších sektorech.

Vysoce uznávaná technická odbornost, schopnost rychle reagovat na potřeby zákazníků, široká dostupnost komponentů a vysoká úroveň poskytovaných služeb umožňují společnosti působit jako hlavní maloobchodní distributor hydraulických komponentů v Jižní Africe.

Powerforce zaměstnává 25 pracovníků a v následujících letech očekává další silný růst. Současný management zůstává v čele a zavazuje se podporovat další rozvoj a úspěch společnosti. V krátkodobém horizontu bude společnost i nadále podnikat pod značkou Powerforce, avšak do budoucna se počítá s obchodováním pod značkou Fluiconnecto při Manuli.

Akvizice probíhá ve stejnou dobu jako zřízení nové pobočky v Johannesburgu s názvem Manuli Fluiconnecto (Pty) Ltd, která se zaměří na Jižní Afriku a celý subsaharský region. Centrála v Johannesburgu a místní servisní středisko sídlí v Germistonu.

Fluiconnecto při Manuli je přední světovou distribuční organizací, poskytující všem sektorům kompletní řadu vysoce kvalitního hydraulického spojovacího materiálu a související služby vždy s přidanou hodnotou. Akvizice, nové pobočky a obecně pevný závazek skupiny Manuli Rubber Group v Jižní Africe posiluje světovou pozici společnosti v maloobchodu také tím, že je schopná nabízet svým zákazníkům celou řadu integrovaných produktů a služby vysoké kvality se silným lokálním zázemím. Včetně nejnovější expanze v Jižní Africe nyní společnost Fluiconnecto při Manuli operuje sítí více než 110 plně vlastněných Hydroshopů v Evropě, Jižní Americe a v Jižní Africe.