Technický seminář – Vývoj v oblasti průmyslu hydrauliky - Vize a Inovace Manuli

Dne 20. a 21. listopadu 2012 se ve Fluiconnecto SAE konal důležitý technický seminář na téma "Vývoj v oblasti průmyslu hydrauliky - Vize a inovace Manuli"

Tuto velmi úspěšnou událost, kterou zorganizoval pan Mohammad Irfan, generální ředitel Fluiconnecto pro Střední východ společně se svým týmem, navštívilo během dvou dní přes 150 současných a potenciálních klientů.

Důležitým řečníkem na této události se stal pan Paolo Seghi, ředitel úseku pro inovace při Manuli Rubber Industries, který zahájil tento seminář důležitou diskuzí nazvanou “Probuzení hydrauliky”. Poté následovala řeč pana Jay Giridhara, OEM a technického manažera MRI, který vyzdvihl nejnovější poznatky z vývoje hydraulických hadic, armatur a hadicových soustav Manuli.

Pan Josselin Poirier, manažer prodeje Techmaflex, poté prezentoval kompletní řadu strojů Techmaflex, včetně nejmodernějšího “SCS” (Safe Crimp System - bezpečný systém armování).