Vydány nové armovací tabulky (plakát i brožura) pro komponenty Manuli Hydraulics

manuli hose crimping parameters chart fluiconnecto

Manuli Hydraulics poskytuje skutečně integrované řešení pro armování hadic, garantující maximální výkon, trvanlivost a bezpečnost. Tento tzv. "Manuli Integrated System" předpokládá použití jak všech komponentů (hadicovina, koncovky, objímky), tak i armovacích strojů výroby Manuli a dodržení parametrů stanovených aktuálními armovacími tabulkami.

Nejnovější verze armovacích tabulek obsahuje mnoho doplnění a aktualizací oproti předchozí verzi, v důsledku trvalé snahy Manuli o vývoj unikátních a technologicky vyspělých výrobků. Jednou z nejvýraznějších změn je zavedení dvou typů ořezových objímek, M00130 a M00930. Další rozšíření tabulek je důsledkem neustále rostoucího sortimentu hadic a koncovek Manuli Hydraulics.

Armovací tabulky jsou pro registrované zákazníky k dispozici ke stažení zde:Knowledge Base section of Resources https://www.fluiconnecto.com/resources/knowledge-base 

manuli fluiconnecto dont mix