Hornictví

Mining

Disponujeme řešením pro hlubinnou i povrchovou těžbu, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Nabízíme specializované důlní produkty a služby, navržené a zkonstruované speciálně pro ty nejnáročnější aplikace, které se vyskytují v povrchových a hlubinných dolech. Naše řešení umožňuje zlepšit provozuschopnost vašich operací, snížit náklady a omezit případná rizika.

CHARAKTERISTIKA NAŠÍ SPECIALIZOVANÉ NABÍDKY PRO HORNICTVÍ:

 • VYSOKOTLAKÁ HYDRAULIKA

  Společnost Fluiconnecto nabízí vysokotlaké hadice, hydraulické staple-lock koncovky pro hlubinnou těžbu uhlí, hydraulické komponenty (čerpadla, pohony, válce a mnoho dalších), automatizované mazací systémy, systémy doplňování paliva, dávkovací a měřicí zařízení a další.

 • PODPORA NA PRACOVIŠTI

  Přítomnost naší podpory na vašem pracovišti nám umožňuje zajistit vám maximální provozuschopnost za ty nejkonkurenceschopnější ceny. S našimi mobilními dílnami jsme schopni zajistit vám maximální provozuschopnost, dodat potřebné produkty a poskytnout servis 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

 • VYŠŠÍ KVALITA NEŽ STANOVUJÍ MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

  Zavazujeme se poskytovat nadstandardní služby a dodávat vysoce kvalitní produkty. Produkty, které dodáváme, splňují a v mnoha případech dokonce převyšují požadavky mezinárodních norem pro těžební odvětví:

  • MSHA (Federální úřad pro důlní bezpečnost a správu ochrany zdraví - USA)
  • PN-G 32000, PN-G 32010 (Těžební soustavy hadic - Polsko)
  • B Safety (Schválení důlní činnosti - Polsko).
  • FRAS (Ohnivzdornost a antistatická úprava - Austrálie)
  • MA (Schválení pro důlní produkty - Čína)
  • DGMS (Vládní nařízení pro důlní bezpečnost - Indie)

  Při práci ve vysoce rizikovém a náročném prostředí, jako je prostředí důlní těžby, jsou zásadním faktorem certifikace a odborné znalosti. Naši technici jsou průběžně proškolování a certifikováni v souladu s mezinárodními požadavky. Technici mají certifikáty Manuli k provádění kontrol, diagnostik a výměn hadicových soustav.

 • SPECIALIZOVANÉ KONCOVKY HADIC PRO BÁŇSKÝ PRŮMYSL

  Společnost Fluiconnecto nabízí speciální Manuli spojovací systém STAPLE LOCK (STECKO) pro důlní aplikace. Tento systém byl navržen pro zvýšení výkonu a bezpečnosti v těch nejnáročnějších podmínkách důlního prostředí.

 • PLNĚ INTEGROVANÝ PROGRAM SPRÁVY HADIC

  Udržujeme vše v chodu také díky našemu programu pro správu hadic fluid-ID, který přesahuje rámec našich kontrolních činností. Náš inovativní program obsahuje podrobnou strategii, která řídí servis správy hadic s cílem zlepšit provozuschopnost, snížit náklady a redukovat případná rizika.

Stáhnout
‘Mining Brochure’

Stáhnout

Kontaktujte náspro více informací
o našich řešeních na
Hornictví

Kontaktujte nás