PROGRAM PRO SPRÁVU HADIC Flui-ID Optimalizujte dostupnost soustav vašich hydraulických a průmyslových hadic

flui-ID Hose Management Program

Fluid-ID je služba pro správu hadic, která si klade za cíl zlepšit provozuschopnost, snížit náklady a redukovat případná rizika.

Se službou Flui-ID budete mít kontrolu nad svými operacemi. Služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je prováděna plně vyškolenými a certifikovanými techniky.

Přejděte z reaktivního na proaktivní a preventivní přístup

Pomocí našeho programu Fluid-ID vám pomůžeme zlepšit strategii údržby.

Služba Fluid-ID zcela změní váš pohled na údržbu, a to přechodem z reaktivního přístupu na méně nákladný, zato efektivnější preventivní přístup. Plánované servisní intervaly a výměna pouze těch hadic, které vyžadují pozornost, snižuje náklady a riziko neočekávaného selhání. 

Jak to děláme

 • Prohlídka hadic

  Naši certifikovaní technici vám zkontrolují hadicové soustavy a zjistí, zda nejeví známky opotřebení, jako jsou praskliny, viditelné zapletení, netěsnosti nebo zalomení. Naši technici mají výcvik a certifikát Manuli Hydraulics (výrobce hadicových systémů) a pracují v souladu s těmi nejnáročnějšími světovými normami a specifikacemi. 

 • Označování

  Během procesu kontroly označíme hadice unikátním ID číslem, které bude odkazovat na podrobný popis konkrétní hadice v naší cloudové databázi. Toto ID číslo můžete použít také pro rychlé a snadné objednání náhradních hadic - nepotřebujete k tomu žádné další technické znalosti!

 • Inspekční zpráva

  Po procesu kontroly vygenerujeme podrobnou zprávu, která vám poskytne úplný přehled o stavu a poloze hadic. Jakmile bude tato inspekční zpráva zadána do systému Flui-ID, můžete si prohlížet "on-line registr" veškerých hadic.

 • Údržbový plán

  Na základě výsledku kontroly bude sestaven údržbový plán pro každou jednotlivou soustavu hadic nebo hydraulický komponent, kde budou specifikovány následné intervaly kontrol (kontroly stavu) nebo data výměny.

 • Cloudová databáze a systém varování

  Veškeré informace shromážděné v průběhu prohlídky jsou k dispozici v našem systému FLUI-ID, kde můžete: 

  • Procházet seznam všech dostupných hadic a dalších komponentů
  • Kontrolovat umístění všech komponentů
  • Prohlížet, které hadice a komponenty vyžadují kontrolu

   

Výhody systému Flui-ID

 • LEPŠÍ PROVOZUSCHOPNOST

  díky výměně hadice ještě před tím, než by mohlo dojít k jejímu poškození.

 • REDUKCE RIZIK

  díky instalaci hadic vysoké kvality.

 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

  díky efektivněji organizované údržbě a vynikající kvalitě produktů.

 • SNADNÉ OBJEDNÁVÁNÍ A SNÍŽENÍ POŽADAVKŮ NA SKLADOVÁNÍ

  Vzhledem k tomu, že všechny hadice byly označeny unikátním ID číslem, můžete snadno objednávat náhradní hadice a soustavy právě pomocí tohoto čísla. Objednávání tímto způsobem je snadné a rychlé, a díky tomu již nemusíte skladovat velká množství náhradních hadic.

 • MĚJTE VŠE POD KONTROLOU

  HLÁŠENÍ V REÁLNÉM ČASE A INFORMAČNÍ PANELY vám pomohou úspěšně plnit vaše každodenní úkoly.

Co všechno nabízí systém Flui-ID?

S programem pro správu hadic Flui-ID budete schopni zviditelnit bezpečnost všech vašich operací, vyhnete se neočekávaným výdajům a zvýšíte provozuschopnost. 

Systému Flui-ID nabízí:

 • Podrobný rejstřík on-line
 • Rozsáhlý seznam soustav, které vyžadují prioritní pozornost a související doporučení
 • Zprávy o činnostech a postupu procesu
 • Podrobné závěrečné zprávy, které se vyhotovují po ukončení
 • Průběžný plán správy životnosti hadic
 • Podrobnou strategii pro realizaci plánované údržby hadic

Stahujte
brožuru "Flui-ID"

Stahujte

Kontaktujte nás a zjistěte více
o systému flui-ID

kontakt