Zawory hydrauliczne

Spośród wszystkich elementów układu hydraulicznego, zawory hydrauliczne są najbardziej rozbudowaną grupą zapewniającą właściwe funkcjonowanie układu.

Podział zaworów hydraulicznych

Zawory hydrauliczne realizują różne funkcje w układzie i można je podzielić na:

  • sterujące kierunkiem przepływu
  • sterujące ciśnieniem
  • sterujące natężeniem przepływu
  • inne

Każda z tych grup dzieli się na podgrupy wskazane poniżej. Dodatkowo zawory dzielimy z uwagi na sposób montażu na:

  • Zawory do montażu liniowego
  • Zawory do montażu płytowego

Fluiconnecto zaopatruje swoich Klientów we wszystkie rodzaje zaworów zarówno do zastosowań mobilnych jak i przemysłowych. 

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem zaworów firmy ARGO-HYTOS oraz ATOS.

Ponad to dostarczamy zawory m.in. takich producentów jak: Bieri Hydraulik, Bosch, Denison, Duplomatic, Eaton, Edi System, HAWE, HYDAC, HydraForce, HydroControl, Integrated Hydraulics, Oil Control, Parker, Ponar Wadowice, Rexroth, Stauff, Sun, Vickers, Wandfluh, Yuken
 

podział zaworów hydraulicznych

ZAWORY STERUJĄCE KIERUNKIEM PRZEPŁYWU

ZAWORY ODCINAJĄCE

Zadaniem zaworów odcinających jest umożliwienie swobodnego przepływu cieczy przez przewód lub szczelne jego zamknięcie.

zawór hydrauliczny odcinający

ZAWORY ZWROTNE

Zadaniem zaworów zwrotnych jest umożliwienie swobodnego przepływu cieczy w jednym kierunku i samoczynne odcięcie przepływu w kierunku przeciwnym. Dostępne w rozmiarach od 1/4" do 2” z różnymi sprężynami.

hydrauliczny zawór zwrotny manuli

ROZDZIELACZE

Zadaniem rozdzielaczy − nazywanych niekiedy zaworami rozdzielczymi − jest doprowadzenie i odprowadzenie cieczy z gałęzi układu hydrostatycznego, sterowane sygnałem zewnętrznym. Najczęściej rozdzielacz służy do połączenia silnika hydraulicznego lub siłownika z pompą i zbiornikiem, a więc do sterowania pracą silnika lub siłownika.

Rozdzielacze można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów lecz najczęściej bierze się pod uwagę następujące:
1. Ze względu na stosowane rozwiązania konstrukcyjne wyróżniamy trzy grupy rozdzielaczy:
1.1. Rozdzielacze suwakowe.
1.2. Rozdzielacze zaworowe.
1.3. Rozdzielacze obrotowe.
2. Ze względu na liczbę dróg, czyli sumaryczną liczbę przyłączy roboczych rozróżniamy:
2.1. Rozdzielacze dwudrogowe.
2.2. Rozdzielacze trójdrogowe.
2.3. Rozdzielacze czterodrogowe.
2.4. Rozdzielacze wielodrogowe.
3. Ze względu na liczbę różnorodnych połączeń, jaką rozdzielacz jest w stanie zrealizować rozróżniamy:
3.1. Rozdzielacze dwupołożeniowe, realizujące dwa warianty połączeń.
3.2. Rozdzielacze trójpołożeniowe, realizujące trzy warianty połączeń.
3.3. Rozdzielacze wielopołożeniowe, realizujące wiele wariantów połączeń.
4. Ze względu na wzmacnianie sygnału sterującego pracą rozdzielaczy wyróżniamy:
4.1. Rozdzielacze jednostopniowe, pracujące bez wzmacniania sygnału.
4.2. Rozdzielacze dwustopniowe i wielostopniowe, pracujące ze wzmacnianiem sygnału.
5. Ze względu na charakter fizyczny sygnału sterującego rozróżniamy:
5.1. Rozdzielacze sterowane mechanicznie.
5.2. Rozdzielacze sterowane hydraulicznie i pneumatycznie.
5.3. Rozdzielacze sterowane elektrycznie.
5.4. Rozdzielacze o sterowaniu mieszanym np. elektrohydraulicznym.

rozdzielacze hydrauliczne

ZAWORY STERUJĄCE CIŚNIENIEM

Zadaniem elementów sterujących ciśnieniem – nazywanych skrótowo zaworami ciśnieniowymi– jest wpływanie w określony sposób na wartość ciśnienia w układzie hydrostatycznym lub jego części.
Zawory ciśnieniowe klasyfikuje się na podstawie następujących kryteriów:
1. Ze względu na konstrukcję organu zamykającego wyróżniamy
1.1. Zawory wzniosowe.
1.2. Zawory suwakowe.
2. Ze względu na wzmacnianie mocy sygnału powodującego zadziałanie zaworu mamy
2.1. Zawory jednostopniowe, pracujące bez wzmacniania mocy sygnału, nazywane inaczej
zaworami bezpośredniego działania.
2.2. Zawory dwustopniowe, pracujące ze wzmacnianiem mocy sygnału, nazywane inaczej
zaworami pośredniego działania.
3. Ze względu na pochodzenie sygnału sterującego wyróżniamy
3.1. Zawory sterowane sygnałem wewnętrznym, czyli pobieranym z bezpośredniego otoczenia
zaworu.
3.2. Zawory sterowane sygnałem zewnętrznym, czyli pobieranym z innej gałęzi lub z
innego układu hydrostatycznego.
4. Ze względu na funkcję spełnianą w układzie hydrostatycznym rozpatrujemy
4.1. Zawory maksymalne.
4.2. Zawory redukcyjne.
4.3. Zawory przełączające.
zawory hydrauliczne ciśnieniowe

ZAWORY STERUJĄCE NATĘŻENIEM PRZEPŁYWU

Zadaniem tej grupy elementów jest nastawianie lub nastawianie i stabilizacja natężenia przepływu cieczy roboczej podawanej do odbiorników hydraulicznych. Możliwe jest także synchroniczne podawanie cieczy do kilku odbiorników jednocześnie lub synchroniczny odbiór cieczy z odbiorników. Zakładając, że odbiornikami cieczy roboczej są silniki hydrauliczne lub siłowniki, możemy zauważyć, że wymienione wyżej operacje związane z natężeniami przepływu będą prowadziły w efekcie do nastawiania, nastawiania i stabilizacji lub do synchronizacji prędkości rozwijanych przez te odbiorniki.

Z wymienionymi wyżej funkcjami elementów sterujących natężeniem przepływu związane są ściśle ich następujące rozwiązania konstrukcyjne:
1. Zawory dławiące.
2. Regulatory przepływu.
3. Synchronizatory (dzielniki strumienia).

zawory dławiące

ZAWORY HYDRAULICZNE - GDZIE ZAKUPIĆ?

Każdy z naszych sklepów n terenie Polski oferuje zawory hydrauliczne i dostarcza do Klientów na terenie całej Polski a m.in. w Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Gliwicach, Opolu, na Śląsku, we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Częstochowie, Krakowie i Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Trójmieście.