YLEINEN LAKISÄÄTEINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

1. YLEISTÄ

Tämän vastuuvapauslausekkeen (tästä lähtien "Vastuuvapauslauseke") ehdot koskevat Fluiconnecto Holdings B.V.:n verkkosivustoa (www.fluiconnecto.com) (tästä lähtien "FLC"), jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Alankomaat.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja/tai sen tarjoamia tai sitä kautta saatavia tietoja sitoudut noudattamaan tämän Vastuuvapauslausekkeen ehtoja. Mikäli et noudata tässä esitettyjä ehtoja, verkkosivujen käyttö ei ole sallittua. Tiettyjä tuotteita ja palveluja koskevien ehtojen ja tämän Vastuuvapauslausekkeen välisessä konfliktitilanteessa, tuotteita ja palveluja koskevat ehdot ovat ensisijaisia.

2. TÄMÄN VERKKOSIVUN KÄYTTÖ

Tämän sivuston tarjoamia tai sitä kautta saatavia tietoja ei saa käyttää korvaamaan minkään muotoista neuvontaa. Tähän tietoon perustuvat päätökset tehdään omalla vastuulla.

Vaikka FLC pyrkii tarjoamaan paikkaansa pitävää, kokonaisvaltaista ja ajankohtaista tietoa, voivat jotkut tiedot olla virheellisiä tai vanhentuneita. Siksi FLC anna takuuta suorasti eikä epäsuorasti sille, että tämän verkkosivuston tarjoama tai sen kautta saatava tieto on paikkaansa pitävää, kokonaisvaltaista tai ajankohtaista. Näin ollen FLC ei ota vastuuvelvollisuutta tämän verkkosivuston tietojen täsmällisyydestä.

Tällä verkkosivustolla saatavilla oleva materiaali on “sellaista kuin se on” eikä sille anneta minkäänlaista takuuta suorasti eikä epäsuorasti. FLC kieltää kaikki takuusitoumukset, nimenomaisesti tai epäsuorasti. Tämä pitää sisällään, mutta ei rajoitu näihin, epäsuorat takuuehdot tai myyntikelpoisuuden, kelpoisuuden tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä väärinkäytöt. Siihen sisältyvät myös kaikki suorat tai epäsuorat liiketoimintaan, käyttöön tai kaupankäyntiin liittyvät takuut.

FLC saa vaihtaa verkkosivuston tai mainittujen tuotteiden tietoja milloin vain ilman erityistä ennakkoilmoitusta.

FLC hallinnoi ja ylläpitää tätä sivustoa Alankomaista ja ei anna takuuta että tämän sivuston tarjoamat tai sitä kautta saatavat tiedot ovat tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä muissa maissa. Mikäli käytät verkkosivustoa muista maista, olet velvoitettu noudattamaan asiaa koskevia paikallisia lakeja.

FLC ei takaa tämä verkkosivuston virheetöntä tai keskeytymätöntä toimintaa.

Verkkosivuston käyttö niin, että se estää muiden internetin käyttäjien käyttöä, vaarantaa/uhkaa tämän verkkosivuston toimintaa ja/tai vaikuttaa tämän sivuston tarjoamiin tai sitä kautta saataviin tietoihin, ei ole sallittua.

3. IMMATERIAALIOIKEUS

FLC tai asianomainen omistaja, pidättää itsellään kaikki oikeudet (sisältäen tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit sekä kaikki muut henkisen omaisuuden oikeudet) koskien kaikkia tällä verkkosivustolla tai sen kautta saatavia tietoja (pitäen sisällään kaikki tekstit, kuvat ja logot). Tämän verkkosivun tietoja ei saa kopioida, ladata, julkaista, varastoida, levittää tai jäljentää missään muodossa ilman FLC:n tai asianomaisen haltijan kirjallista ennakkohyväksyntää. Voit kuitenkin tulostaa ja/tai ladata tämän sivuston sisältöjä siinä tapauksessa mikäli:

Ja

Linkit FLC -verkkosivustolle ovat sallittuja vain FLC:n kirjallisella ennakkosuostumuksella.

  • Materiaalia käytetään vain tietolähteenä;
  • Materiaalia käytetään vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin;
  • Kaikkien materiaalien kopiot sisältävät merkinnän FLC' copyright.

4. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TIEDOT, TUOTTEET JA PALVELUT

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää suosituksia kolmansien osapuolien tuotteisiin ja palveluihin tai linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Nämä linkit eivät pidä sisällään FLC:n hyväksyntää kyseisillä sivustoilla tai niiden kautta tarjottaville tuotteille tai palveluille.

FLC ei anna takuuta eikä ota mitään vastuuta näiden kolmansien osapuolien tarjoamien tai heidän verkkosivuiltaan löytyvien tietojen ja sisältöjen tarkkuudesta tai kattavuudesta.

FLC ei vastaa minkään toisen Sivustolle linkitetyn tai Sivustolle pääsyn mahdollistavan sivuston sisällöstä, saatavuudesta, käytöstä tai toiminnasta.

Linkin tämän verkkosivuston kotisivulle saa luoda vain FLC:lle lähetetyn kirjallisen pyynnön välityksellä. FLC pidättää kaikki oikeudet kieltää lupapyyntö oman harkintansa mukaisesti siinä tapauksessa, että linkki tuottaa vahinkoa FLC:lle itselleen (sisältäen imagon ja maineen menetykset). Syvälinkitys ja kehystys, joiden tavoitteena on estää sisällön tekijän tunnistaminen, ovat nimenomaisesti kielletty.

5. ONLINE -VIESTINTÄ

FLC:lle sähköpostitse lähettämäsi viestit eivät välttämättä ole salaisia. FLC ei suosittele luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla. Lähettäessäsi viestejä FLC:lle sähköpostitse suostut ottamaan riskin, että niitä saatetaan siepata, käyttää väärin ja muuttaa kolmannen osapuolen toimesta.

6. YKSITYISYYSSUOJA

FLC on sitoutunut kunnioittamaan Käyttäjän yksityisyyttä ja turvallisuutta. Tutustu Tietosuojalausekkeeseemme saadaksesi asiasta lisää tietoa.

7. TUOTTEIDEN SAATAVUUS

Tällä sivustolla kuvattujen tuotteiden ja tuotekuvausten saatavuus voi vaihdella maasta riippuen. Tiedustele paikalliselta FLC -edustajalta tiettyjä tuotetietoja.

8. VASTUUN RAJOITTAMINEN

FLC eikä yksikään sen agenteista, alihankkijoista tai sidosyrityksistä ole vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, merkittävistä, rangaistavista tai esimerkinomaisista vahingoista, sisältäen muttei näihin rajoittuen, taloudelliset menetykset, voittomenetykset tai tuotekuvarikkomukset (myös silloin kun FLC:lle on ilmoitettu tästä mahdollisuudesta) johtuen missä tahansa muodossa, sisältäen muttei näihin rajoittuen (i) kaikki viat, virukset tai muut laitteista tai muista tälle verkkosivustolle pääsyyn tai sen käyttöön liittyvistä ohjelmista aiheutuvat virhetoiminnot, (ii) tämän verkkosivun sisältämät tai sen kautta saatavat tiedot; käytön tai käytön toimimattomuuden, tämän sivuston materiaalit; (iii) FLC:lle tai sivuston käyttäjälle välitettyjen tietojen sieppauksen, muuttamisen tai väärinkäytön, (iv) tämän verkkosivuston toimivuuden tai toimimattomuuden, (v) tämän verkkosivuston väärinkäytön, (vi) tietojen häviämisen, (vii) tällä sivustolla tarjottavien ohjelmien lataamisen tai käytön, tai (viii) kolmansien osapuolien tämän verkkosivuston käyttöön liittyvät vaatimukset.

Vastuun sulkeminen ulkopuolelle tehdään siis FLC:n johtajien, työntekijöiden ja sidosyritysten etua ajatellen.

9. EROTETTAVUUS

Lausekkeiden otsikot tässä yhteydessä tähtäävät vain miellyttävään esitystapaan eikä niillä ole vaikutusta näiden ehtojen tulkintaan.

Mikäli jotakin lauseketta tai lausekkeen osaa pidetään pätemättömänä koska se rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä, kaikki kyseisen lausekkeen muut ehdot tai lausekkeen osat säilyvät täysin voimassa.

10. SOVELLETTAVA LAKI

Tämän verkkosivustoon ja sen Vastuuvapauslausekkeeseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Kaikki tästä Vastuuvapauslausekkeesta johtuvat tai siihen liittyvät kiistatapaukset toimitetaan Alankomaiden Rotterdamin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan käsiteltäviksi.

Kaikissa tapauksissa, joita tässä ei ole nimenomaisesti säädetty, sovelletaan Alankomaiden säännösten mukaista lakia.

11. MUUTOKSET

FLC pidättää kaikki oikeudet tällä verkkosivustolla olevien tai sitä kautta saatavien tietojen muutoksiin, sisältäen tämän Vastuuvapauslausekkeen ehdot, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. On suositeltavaa aika ajoin muutosten varalta tarkastella tämän verkkosivuston tai sitä kautta saatavia tietoja, pitäen sisällään tämän Vastuuvapauslausekkeen ehdot.