KORKEAPAINEVESISUMUJÄRJESTELMÄ PARANTAMAAN TYÖYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYTTÄ JA PUHTAUTTA

Puhtaampi ja terveellisempi työympäristö toteuttamalla pölynsidonta korkeapainevesisumulla.

Toukokuussa 2017 Paroc Oy otti yhteyttä Fluiconnecto O:n vesihydrauliikkayksikköön. Tehtaalla oli ongelmia prosessissa syntyvän suuren pölymäärän kanssa, johon tarvittiin ratkaisu.

Fluiconnecto suunnitteli ratkaisuksi korkeapainevesisumulla toteutetun pölynsidontajärjestelmän. Järjestelmä suunniteltiin tehtaalla tehtyjen mittausten perusteella siten, että paikan päällä tehtävät asennukset olisivat mahdollisimman helppoja. Järjestelmän toimituslaajuus sisälsi suunnittelun, riskianalyysin, valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton.

Olimme valmiita tukemaan asiakasta haasteen ratkaisemisessa. Valmistamamme vesisumujärjestelmät on kehitetty haastaviin teollisuussovelluksiin: pölynsidontaan, jäähdytykseen, kostutukseen, ym. Ratkaisumme ovat modulaarisia ja niistä voidaan koota joustavasti räätälöityjä järjestelmiä, joten uskoimme pystyvämme täyttämään asiakkaan tarpeet.” kertoo Harri Sairiala, Fluicinnecto Oy vesihydrauliikan myynti-insinööri ja tämän toimituksen projektipäällikkö.

Valmistusprosessissa käsitellään kiviä tärykuljettimilla. Täryttäminen ja kivien pudottaminen kuljettimilta aiheuttaa paljon pölyä, joka leviää jokapuolelle tehtaaseen.

Pöly on erityisen suuri ongelma kesäaikaan kun kivet ovat kuivia. Ilmassa leijuva pöly on haitallista henkillöstön terveydelie ja sotkee tehtaan ja ympäristön. Pitkitetty altistus pölyiselle hengitysilmalle voi aiheuttaa tyontekijöille silikoosia ja aiheuttaa laitteille enneaikaista kulumista.

Asiakkaan vaatimus oli käyttää niin vähän vettä kuin mahdollista jotta kivet eivät kastu liikaa. Liian suuri vesimäärä haittaa prosessissa mutta toisaalta liian pieni vesimäärä ei estä pölyn leviämistä tehokkaasti.

Fluiconnecton räätälöidyt korkeapainesumujärjestelmät vähentävät tehokkaasti pölyävien materiaalien käsittelystä syntyvää pölyä. Järjestelmä suihkuttaa eittäin hienojakoista vesimumua tarkkaan harkittuihin kohteisiin prosessissa. Pölyhiukkaset sitoutuvat vesipisaroihin ja putoavat alas estäen näin pölyn leviämisen ilmassa. Järjestelmät suunnitellaan aina minimoimaan energiankulutus ja vedenkulutus.

Korkeapainevesisumujärjestelmät suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen mukaisiksi. Järjestelmä on kuitenkin modulaarinen ja koostuu pumppuyksiköstä, ohjausjärjestelmästä, suuttimista, putkistosta ja varusteista. Järjestelmän koko määrää pumppuyksikön koon ja suuttimien sekä suutinlinjojen määrän. Järjestelmät voidaan jakaa tarpeen mukaan useampiin alueisiin, joita voidaan käyttää toisistaan riippumatta. Pumppuyksikkö tuottaa aina tilavuusvirtaa juuri se verran kuin aktiivisena oleville alueille tarvitaan. Kaikki järjestelmät rakennetaan tunnettujen toimittajien korkealaatuisista komponenteista.

Järjestelmä toimitettiin ja asennettiin aisakkaan tiloihin joulukuussa 2017.

TULOKSET

Oikea määrä vesisumua pölyhiukkastn seassa: Fluiconnecton korkeapainesuuttimet tekevät erittäin pieniä vesipisaroita, jotka sitovat pölyhiukkaset tehokkaasti ja tuovat ne alas ilmasta:

  • Terveellisempi työympäristö: Estämällä pölynhiukkasten leviäminen ilmaan, työympäristö on huomattavasti puhtaampi ja terveellisempi.
  • Pidempi laitteiden kestoikä: Pöly leviää myös koneiden ja laitteiden sinään aiheuttaen ennenaikaista kulumista. Puhtaampi ympäristö pidentaa laitteiden käyttöikää.
  • Minimoitu veden- ja energiankulutus: Pumpun tuotto optimidaan tuottamaan vain tarvittava vesimäärä kuhunkin käyttötitlanteeseen.

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA

Vesisumujärjestelmillä on hyvin laaja kirjo sovelluksia asiakkaisen prosessien parantamisessa. Fluiconnecto vesihydrauliikka pystyy tuottamaan näitä järjestelmiä asiakkaille Fluiconnecton maailmanlaajuisen verkoston kautta.

“Meillä on vahva käsitys, että tämä on kasvava alue liiketoiminnassamme maailmanlaajuisesti. Erityisesti lämpimissä maissa jäähdytysjärjestelmissä on iso potentiaali. Meillä on jo käynnissä neuvotteluita vastaavista järjestelmistä Suomessa ja odotamme mahdollisuuksia Fluiconnecton maailmanlaajuisen verkoston kautta”, sanoo Harri tulevaisuuden suunnitelmista.

Ota yhteyttä Fluiconnecto edustajaasi saadaksesi lisätietoja korkeapainevesisumusovelluksista.