Nesteletkut

Coolant Hoses JÄÄHDYTYSAINELETKUT
Chemicals / Paints / Solvents Hoses KEMIKAALI- / MAALI- / LIUOTINAINELETKUT
Hot Water Hoses KUUMAVESILETKUT
Coolant Hoses LPG/CNG-LETKUT
Coolant Hoses POLTTOAINELETKUT (BENSIINI/DIESEL/KEROSIINI JNE.)
Industrial Oil Hoses TEOLLISET ÖLJYLETKUT
Water Hoses VESILETKUT